FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS), USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
  1. Mitä tarkoittaa ohjelman käyttöoikeuden tarkistus?

2. Miksi ohjelma tekee käyttöoikeuden tarkistuksen?

3. Kuinka voin antaa palautetta ohjelmasta?

4. Kuinka tapahtuu ohjelman päivitys uuteen versioon?

5. Kuinka toimin jos sähköpostiosoitteeni muuttuu?

6. Kun tulostan laskuja niin miksi viivakoodin tilalle tulee numerosarja?

7. Miksi viivakoodi tulostuu vain n. 3 mm korkeana?

8. Voiko vanhasta jäsenrekisteristä siirtää tiedot Membikseen?

9. Riittääkö Membiksessä kapasiteettia 1800 jäsenen ylläpitoon?

10. Posti vaatii suorittamaan iPostin testauksen ennen tuotantokäytön aloittamista. Kuinka toimia?

11. Minulla on uusi kone. Kuinka siirrän Membis ohjelman uudelle koneelle?

12. Kuinka teen maksukehotuksesta uudelleen maksukehotuksen?

1. Mitä tarkoittaa ohjelman käyttöoikeuden tarkistus?

Kun ohjelman ensiasennuksesta on kulunut 14 vuorokautta niin ohjelma tarkistaa, että käyttäjä on maksanut ohjelman käytöstä vaadittavan lisenssin. Tarkistus tapahtuu siten, että ohjelma kysyy käyttäjältä satunnaisesti arvotulle tunnukselle avainta. Jos käyttäjä on maksanut lisenssin niin hän saa Comeira Oy:n asiakaspalvelusta avainkoodin jonka voi syöttää ohjelmaan. Avaimen syöttämisen jälkeen ohjelma toimii jälleen eikä tarkistusta tehdä enää toista kertaa.

2. Miksi ohjelma tekee käyttöoikeuden tarkistuksen?

Käyttöoikeuden tarkistus muuttuvalla tunnuksella/avaimella on tällä hetkellä paras tapa suojautua ohjelmistopiratismia vastaan ja sen takia on Comeira Oy:ssä valittu tämä tapa. Tällä tavalla voidaan varmistua siitä, että ohjelmaa ei käytetä maksutta ja näinollen voidaan taata ohjelman jatkokehitys.

3. Kuinka voin antaa palautetta ohjelmasta?

Kaikki ohjelmaan liittyvät yhteydenotot pyydetään tekemään näiden internet -sivujen palautelomakkeella tai sähköpostitse Comeiran asiakaspalveluun.

4. Kuinka tapahtuu ohjelman päivitys uuteen versioon?

Kun ohjelmasta julkaistaan uusi versio niin käyttäjille lähetetään sähköpostia, missä kerrotaan nettiosoite mistä voi käydä lataamassa päivityksen uuteen versioon. Oma sähköpostiosoite kannattaakin ilmoittaa Comeiralle, että saa ajantasalla olevaa tietoa ohjelmasta. Annettuja sähköpostiosoitteita ei luovuteta muiden käyttöön.

5. Kuinka toimin jos sähköpostiosoitteeni muuttuu?

Comeira Oy pitää rekisteriä kaikista ohjelman käyttäjistä, jonka avulla informoidaan käyttäjiä uusista versiopäivityksistä, mahdollisista ohjelmavirheistä yms. Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu niin asiasta kannattaakin ilmoittaa Comeiran asiakaspalveluun.

6. Kun tulostan laskuja niin miksi viivakoodin tilalle tulee numerosarja?

Tämä johtuu siitä, että jostain syystä viivakoodifontti ei ole asentunut oikein. Ongelma pitäisi ratketa kun asennat viivakoodifontin manuaalisesti. Tämä tapahtuu siten, että tuplaklikkaat Windowsin fonttihakemistossa olevaa fonttia nimeltä "Koodi_128.ttf". Jos fonttihakemistosta ei löydy ko. fonttia ollenkaan niin silloin fontti pitäisi kopioida ohjelman asennushakemistosta (Comeira\Membis\) Windowsin fonttihakemistoon. Windowsin fonttihakemisto sijaitsee yleensä paikassa c:\Windows\Fonts\ tai c:\WINNT\Fonts\.

Huom! Samalla kannattaa tuplaklikata myös EAN-koodin fonttia "EAN_Koodi13.ttf" koska sekin on saattanut jäädä asentumatta.

7. Miksi viivakoodi tulostuu vain n. 3 mm korkeana? Voiko tulostuspohjia korjata itse niin, että viivakoodia tulisi enemmän näkyviin?

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että käytössäsi on mustesuihkutulostin eikä lasertulostin. Useimmilla mustesuihkutulostimilla ei kannata tulostaa viivakoodia laskuille koska ne eivät pysty tulostamaan viivakoodia tarpeeksi alas. Tulostuspohjaa voi toki muokata sellaiseksi kuin haluaa mutta jos viivakoodia nostaa laskupohjalla ylemmäksi niin silloin pohja ei enää vastaa Suomen pankkiyhdistyksen määrittelemiä mittoja. Pankkiyhdistyksen mukaan viivakoodin alareunan ja paperin alareunan väliin saa jäädä tyhjää tilaa maksimissaan 5 mm.

8. Voiko vanhasta jäsenrekisteristä siirtää tiedot Membikseen?

Itse tätä ei voi tehdä mutta me pystymme sen tekemään. Tietojen siirrosta joudumme kuitenkin veloittamaan erikseen tehtyjen tuntien mukaan. Yleensä siirrot ovat vieneet 1-2 tuntia (esim. Excelistä). Joten kustannus on luokkaa 65-130 EUR + alv. Jos siirrettäviä jäseniä on yli sata niin silloin siirto kannattaa jo yleensä tilata meiltä.

Jossain jäsenrekistereissä on olemassa siirtotoiminto jolla käyttäjä voi tehdä siirtotyön itse. Me emme ole Membikseen tällaista rakentaneet koska erilaisia rekistereitä on niin paljon, että ohjelmaan rakennettavasta siirtotoiminnosta olisi mahdotonta saada sellaista, että se pystyisi aina siirtämään tiedot oikein. Eli teemme aina tapauskohtaisesti siirtoon tarvittavat ohjelmat. Tällä voimme taata sen, että kaikki tiedot tulevat tietokantaan oikein. Lisäksi tällä tavalla toimien asiakas voi vaikuttaa siihen, että mitkä tiedot hän haluaa vanhasta järjestelmästä siirtää uuteen.

9. Riittääkö Membiksessä kapasiteettia 1800 jäsenen ylläpitoon?

Helposti. Ohjelman tehokas Firebird -tietokanta soveltuu helposti jopa 100 000 jäsenen ylläpitoon.

10. Posti vaatii suorittamaan iPostin testauksen ennen tuotantokäytön aloittamista. Kuinka toimia?

Luo testiä varten ohjelmaan muutama lasku, merkitse laskut ja luo merkityistä laskuista iPost -tiedosto. Kun olet luonut ohjelmasta iPost -tiedoston niin avaa iPost -tiedosto muistioon ja muuta tiedoston ensimmäinen rivi seuraavanlaiseksi:

Alkuperäinen ensimmäinen rivi:
EPL122222233330 T001S  0

Muutettu ensimmäinen rivi:
EPL122222233330TT001S  0                 aki.testaaja@hotmaili.com. Sähköpostilla, kiitos.

Kyseisessä esimerkissä 222222 on Postilta saatu käyttäjätunnus ja 3333 on Postilta saatu salasana iPostin käyttöä varten. Käyttäjätunnus ja salasana tulee olla syötetty ohjelman iPost asetuksiin josta ne haetaan kun iPost -tiedosto muodostetaan.

Eli tyhjään väliin pitää lisätä T -kirjain ja nollan jälkeen pitää lisätä mallin mukainen teksti omilla yhteystiedoilla.

Kun olet tehnyt tiedoston ensimmäiseen riviin tarvittavat muutokset niin voit lähettää iPost tiedoston esim. Herald -lähetysohjelmalla Postin iPost -keskukseen. Posti lähettää testilaskut ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen jonka jälkeen voit tarkistaa, että laskut ovat oikeanlaiset. Testin jälkeen voit poistaa testiä varten ohjelmaan luodut laskut.

11. Minulla on uusi kone. Kuinka siirrän Membis ohjelman uudelle koneelle?

1. Ladatkaa/asentakaa uudelle koneelle täältä sama täydellinen ohjelmaversio kuin vanhalla koneella on:
http://www.membis.fi/Lataa.html.

2. Tehkää vanhalla koneella varmuuskopio ohjelman kautta ja siirtäkää ko. tiedosto uudelle koneelle esim. muistitikun avulla.

3. Lukekaa edellisessä kohdassa tekemänne varmuuskopio sisään uudella koneella.

4. Tarkistakaa, että tietonne näkyvät oikein uudella koneella.

5. Poistakaa ohjelman asennus vanhalta koneelta.

6. Uudella koneella pitää syöttää lisenssiavain kun 14 päivää on kulunut asennuksesta. Saatte lisenssiavaimen sitten asiakaspalvelustamme.

12. Kuinka teen maksukehotuksesta uudelleen maksukehotuksen?

Kun laskusta tekee maksukehotuksen niin ohjelma muuttaa laskun tyypin Lasku -> Maksukehotus ja lisää laskulle viivästyskoron sekä maksukehotusmaksun jos nämä on laskulle määritelty. Viivästyskorko lasketaan alkuperäisen laskun eräpäivän ja maksukehotusten muodostuksessa annetun uuden eräpäivän ajalta. Tämä annettu uusi eräpäivä syötetään myös laskulle. Aikaväli jolta viivästyskorko lasketaan syötetään myös laskun saateteksti kenttään.

Kun laskusta on tehty maksukehotus niin tämän jälkeen Tee maksukehotus -toiminnolla ei voi tehdä enää uudelleen maksukehotusta vaan maksamaton maksukehotus voidaan laittaa perintään.

Jos tehdystä maksukehotuksesta halutaan muodostaa uudestaan maksukehotus uudelle eräpäivälle niin tämä on mahdollista ainoastaan jos maksukehotuksen muokkaa ensin manuaalisesti takaisin alkuperäiseksi laskuksi. Eli laskun tyyppi muutetaan takaisin Maksukehotus -> Lasku, poistetaan Maksukehotus- ja Viivästyskorkorivit, muutetaan laskun eräpvm alkuperäiseksi (eli viivästyskoron alkupvm löytyy Saateteksti -kentästä) ja tyhjennetään Saateteksti -kentästä viivästykoron tiedot.

- © Copyright Comeira -
Suomeksi in English på Svenska