Membis Jäsenrekisterin versioon 13.5 tehdyt muutokset


Raportit ja muut tulosteet

Henkilökortti -tulosteelle tehtyjä muutoksia/korjauksia:
Lomakkeet

Jäsenen tiedot -näytölle tehtyjä muutoksia:
Asiakkaan tiedot -näytölle tehtyjä muutoksia:
Toimenpiteet -näytölle tehtyjä muutoksia:
Muita muutoksia: